Mekanisk Svigt Forsikring

Når man køber en brugt bil, har man ofte overvejelser om, hvordan bilen er vedligeholdt af den tidligere ejer, og hvor længe man kan køre, før der kommer reparationsomkostninger, som man egentlig ikke forventer.

De overvejelser og spekulationer kan man forsikre sig imod, idet Accept Auto A/S via sit samarbejde med Dansk Bilbrancheråd sammen med forsikringsselskabet Top Danmark udbyder en forsikring mod mekanisk svigt på brugte biler, der sælges fra en Accept Auto forhandler.

Det man forsikrer sig imod er uventede udgifter til motor, gearkasse eller differentialereparationer, som sagtens kan løbe op i mange penge, mens almindelig vedligeholdelsesomkostninger og slidtage ikke er dækket - du kan se nærmere om dækning nedenfor.

Det betyder at bilen skal vedligeholdes med de fastsatte serviceeftersyn, og at nødvendige reparatiner skal udføres.

På alle forsikringsskader har bilejeren en selvrisiko på kr. 1.000,- incl. moms. Dog gælder der en selvrisiko på kr. 2.000,- incl. moms ved skader der sker indenfor de første 3 måneder regnet fra forsikringens tegning.

Transportomkostninger i forbindelse med en dækningsberettiget skade til værksted i Danmark inden for 75 km. er dækket, dog max. 1.000,- kr.

Dækningsomfanget på forsikringen er afhængig af bilens alder og kørte km på tegningstidspunktet og er skematisk gengivet herunder.

Basis

Basis+

Betingelser:

Betingelser:

Omfatter alle biler, der på skadetidspunktet

har kørt under 180.000 km. og er under

10 år.

Omfatter alle biler, der på skadetidspunktet

er under 7 år regnet fra første

indregistreringsdato og har kørt under 150.000 km.

Forsikrede genstande/dækningsomfang

 • Motor
 • Gearkasse
 • Differentiale
 • Forhjulstrækenhed
 • Drivaksler
 • Kardanaksler
 • Bremse- og koblingscylinder
 • Blokke og huse
 • Styretøj
 • Vekselstrømsgenerator
 • Startmotor

Forsikrede genstande/dækningsomfang

Som på Basis med nedenstående udvidelser

Tillægsdækninger:
 • Brændstofindsprøjtning
 • ABS Bremsesystem
 • Elektroniske system
 • Elektronisk tænding
 • Elektroniske styreenheder
 • Brændstofsystem
 • Kølesystem
 • Kobling
 • Turbo
 • Dobbeltmasse Svinghjul

 

Ejerskifte:

Hvis der sker et ejer skifte, altså en handel mellem 2 private ejere, kan forsikringen overflyttes til den nye ejer ved at betale et gebyr på kr. 300,-. Der vil så blive tilsendt den nye ejer et nyt forsikringsbevis for resten af forsikringens løbetid.

Vedligeholdelse:

Det er et krav at bilen bliver serviceret og vedligeholdt efter fabrikkens forskrifter på et Accept Auto forhandler værksted.

I Skadetilfælde:

Alle skader der skal dækkes af forsikringen skal udbedres/repareres på et Accept Auto forhandler værksted. Sker skaden i udlandet skal de udskiftede dele om muligt medbringes til Danmark og på forlangende udleveres til Dansk Bilbrancheråd.

Pris & tegningsvilkår:

Hør nærmere hos din lokale Accept Auto forhandler

NB! Mekanisk Skade-forsikringen dækker ikke bilen, hvis den anvendes helt eller delvist til erhvervsbrug. Dog er firmabiler på hvide plader dækket.